Novi dekan Akademije
Petak, 04.10.2013.

 

petak, 4. listopada 2013.

Odlukom vijeća Akademije na sjednici održanoj 30. rujna 2013. red. prof. Josip Butković izabran je za dekana Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučiulišta u Rijeci na mandatno razdoblje od tri godine. Do potvrde njegovog izbora kao dekana Akademije na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, Odlukom rektora Sveučilišta od 1. listopada 2013. red. prof. Josip Butković imenovan je za vršitelja dužnosti dekana Akademije. Do sada je funkciju vršiteljice dužnosti dekanice Akademije obavljala red. prof. Emilija Duparova.