Inauguralna konferencija
Petak, 11.10.2013.

 petak, 11. listopada 2013.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na inauguralnu konferenciju Centra za napredne studije - jugoistočna Europa pod nazivom ''Novi izazovi za demokraciju – kriza povjerenja i demokratskog legitimiteta u Europi'', koja se održava od 16. do 18. listopada 2013. godine na Sveučilištu u Rijeci; u Auli Magni Rektorata i na Građevinskom fakultetu. Osnivačka konferencija okupit će vodeće svjetske i europske znanstvenike i intelektualce s ciljem raspravljanja o novim izazovima demokracije u Europi, s posebnim naglaskom na njezin jugoistočni dio.

Program konferencije na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.