''Doktorirao Marko Kršulja'', Novi list, 21. 10. 2013.
 
TEHNIČKI FAKULTET

 
DOKTORIRAO MARKO KRŠULJA


Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Unaprjeđenje procesa inkrementalnog preoblikovanja u jednoj točki« akademski stupanj doktora tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Marko Kršulja. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su prof. dr. Miljenko Math s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb, prof. dr. Branko Grizelj i prof. dr. Pero Raos sa Strojarskog fakulteta Slavonski Brod, prof. dr. Tomaž Pepelnjak s Fakulteta za strojništvo Univerza v Ljubljani te prof. dr. Zlatan Car s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.