Objavljen Operativni program "Regionalna konkurentnost 2007.-2013."
Pristupanjem u članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj su na raspolaganju Strukturni instrumenti - Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond.

Programski dokumenti za korištenje sredstava iz navedenih fondova su Nacionalni strateški referentni okvir i operativni programi.

Nacionalni strateški referentni okvir je krovni strateški i programski dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava iz strukturnih instrumenata.

Operativni programi su programski dokumenti kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje utvrđenih prioriteta te način njihove provedbe. Hrvatska će do kraja financijskog razdoblja 2007.-2013. imati četiri operativna programa - za promet, okoliš, regionalnu konkurentnost te razvoj ljudskih potencijala.

Nacionalni strateški referentni okvir 2013. možete preuzeti ovdje, a Operativni program "Regionalna konkurentnost 2007.-2013." ovdje.