''Doktorirao Tomislav Galović'', Novi list, 29. 10. 2013.

  
EKONOMSKI FAKULTET


DOKTORIRAO TOMISLAV GALOVIĆ


Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

RIJEKA » Obarnom doktorskog rada »Istraživanje i razvoj u funkciji izvozne konkurentnosti poduzeća« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Tomislav Galović. Mentor pri obrani doktorskog rada bio je prof. dr. Heri Bezić, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su i prof. dr. Vinko Kandžija te prof. dr. Ivo Družić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.