Stipendisti Fonda Aleksandar Abramov - program Solidarnost

Obavještavamo studente koji su aplicirali na Natječaj za dodjelu stipendija Fonda Aleksandar Abramov – program Solidarnost (objavljenog 1. kolovoza 2013. godine) da su temeljem Odluke Povjerenstva Fonda Aleksandar Abramov od 21. listopada 2013. g.  i Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 29. listopada 2013. g. stipendije dodijeljene studentima navedenima u tablici. 

Molimo sve stipendiste da u razdoblju od ponedjeljka 11. do petka 15. studenog 2013. (od 12.00 do 16.00) sati dođu u Centar za studije Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, suteren (soba br. 12) radi potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Napomena

Kako se stipendije uplaćuju isključivo na žiro račun, molimo stipendiste da naziv banke i IBAN žiro računa hitno dostave na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ukoliko žiro račun nisu naveli u natječajnoj dokumentaciji  jer im inače isplata stipendije neće biti moguća. 

 

Red.

broj

PREZIME I IME

VISOKO UČILIŠTE

UKUPAN IZNOS

ZA ISPLATU

1.

BALAŽ HELENA

APU

1.000,00

2.

BANDIĆ LUKA

TF

1.000,00

3.

BILANDŽIJA ZORAN

TF

1.000,00

4.

BIRT MARTINA

PF

1.000,00

5.

BRAJKOVIĆ DALIA

EF

1.550,00

6.

BUŠIĆ VALENTINO

PoF

2.000,00

7.

ČOP JOSIP

MF

1.000,00

8.

DOMIJAN DOMINIK

FMTU

1.000,00

9.

DRAČA TANJA

PF

3.483,46

10.

FRANCEKOVIĆ DOROTEA

MF

1.000,00

11.

FRATAR ANA

FMTU

2.237,55

12.

FRLAN TEA

FMTU

1.000,00

13.

JARDAS INES

APU

1.000,00

14.

KALEM DENI

PF

1.000,00

15.

KOKIĆ ANTON

TF

1.000,00

16.

KOZIĆ MATEO

GF

7.817,00

17.

KRESO BOJAN

PF

6.500,00

18.

KRIŽANOVIĆ MARIJA

MF

2.694,00

19.

KRIZMANIĆ TONI

TF

1.000,00

20.

KRUPLJANIĆ ROBERT

TF

8.370,00

21.

LIPOŠĆAK MLADEN

TF

1.000,00

22.

LJUBOTINA GORAN

PF

3.933,44

23.

MALEC  KRISTINA

OB

1.000,00

24.

MARETIĆ ŽELJANA

PF

2.375,05

25.

MAŠIĆ KATARINA

FMTU

1.870,86

26.

MAZUL  IRA

MF

1.000,00

27.

MILARDOVIĆ ANA

TF, OF

3.015,00

28.

MILJKOVIĆ ŠEILA

MF

1.000,00

29.

MUNIĆ IVANA

OM

3.841,78

30.

PANJKIV KRISTINA

PF

3.475,09

31.

PERKOVIĆ NATALIJA

PF

2.008,37

32.

PIČULJAN DANKA

EF

3.475,09

33.

PUHALO  SARA

TF

1.000,00

34.

ŠIKOVIĆ DOMAGOJ

PoF

1.000,00

35.

ŠOGOLJ VANESA

FMTU

3.750,00

36.

ŠTANCL ĐURĐICA

FF

1.000,00

37.

TANKOVIĆ MARTINA

OF

3.685,00

38.

TEPIĆ DEJANA

EF

2.375,05

39.

TINTOR ANDREA

FF

1.000,00

40.

VLAHOV VIKTORIJA

PF

1.366,68

41.

VRHOVSKI HRVOJE

0I

2.750,00

42.

WINKLER ENA

EF

6.500,00

43.

ZVANIĆ  KATARINA

FF

1.000,00

 

UKUPNO

 

100.073,42