''Doktorirala Sanja Dugonjić Jovančević'', Novi list, 2. 11. 2013.
 
GRAĐEVINSKI FAKULTET


DOKTORIRALA SANJA DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ


Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Procjena hazarda pojave klizanja u flišu« akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Sanja Dugonjić Jovančević. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Čedomir Benac, izv. prof. dr. Željko Arbanas, izv. prof. dr. Leo Matešić, izv. prof. dr. Snježana Mihalić Arbanas s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. Matjaž Mikoš s Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.