Sveučilište u Rijeci i Karl-Franzens Sveučilište u Grazu razvijaju nove modele suradnje
Petak, 21.05.2010.
Graz i Rijeka imaju mnogo toga zajedničkoga: oba su sveučilišni gradovi, međusobno nisu jako udaljeni te su po veličini sveučilišnog kampusa drugi u svojim zemljama. Stoga se za produbljivanje dosadašnje bilateralne suradnje zalažu kako Sveučilište Karla Franzensa tako i Sveučilište u Rijeci.
Dana 19. Svibnja 2010 Alfred Gutschelhofer, rektor Sveučilišta u Grazu, Roberta Maierhofer, prorektorica za Međunarodne odnose i interdisciplinarnu suradnju te Waltraud Schinko-Neuroth, član sveučilišnog Vijeća dočekali su delegaciju iz Rijeke kako bi raspravljali o konkretnoj mogućnosti za suradnju. Osniva se radna skupina, koja postavlja prve korake plana u tom smjeru. Planira se zajednički razvoj MBA programa u koji će eventualno biti uključeni i  Sveučilište u Mariboru te još jedan partner s engleskog ili američkog prostora.
Rektor Sveučilišta u Rijeci, dr. Pero Lučin, također je zainteresiran za razvoj u okviru „Cjeloživotnog učenja" – razvoj programa različitih projekata. Pod naslovom „Građanstvo europske unije“ ("Citizenship of the European Union") izgradit će se centar za obuku, koji pruža tečajeve za usavršavanje sveučilišnih nastavnika i vanjskih suradnika. Na tom području nudi se suradnja s tvrtkom za stručno usavršavanje Sveučilišta Karla Franzensa te s tvrtkom UNI for LIFE GmbH. Postojeći Erasmus sporazum također će biti proširen.