Novi portal za Strukturne i investicijske fondove
Na poveznici www.strukturnifondovi.hr možete pronaći objedinjene informacije raznih ministarstava vezano za najave natječaja, objavu natječaja i ostale informacije vezane za prijavu projekata na Strukturne i investicijske fondove EU. Na poveznici možete pogledati kratak, trominutni film o ovom izvoru financiranja i funkcioniranju portala.