Posjet prof. dr. sc. Gorana Kalogjere Sveučilištu u Padovi
Prof. dr. sc. Goran Kalogjera je 1. ožujka 2010. godine sudjelovao na inauguraciji početka akademske godine na Sveučilištu u Padovi. Tom prilikom ostvario je brojne kontakte s rektorima talijanskih sveučilišta.

Sveučilište u Padovi pokazuje interes za što intenzivnijom suradnjom sa Sveučilištem u Rijeci te je dogovoren kontakt s prorektorom za međunarodne odnose i suradnju s inozemnim sveučilištima prof. Alessandrom Martinom.

Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci prikupila je podatke o dosadašnjim kontaktima sastavnica Sveučilišta i njihovim prijedlozima za suradnju sa Sveučilištem u Padovi, na temelju kojih su započeti pregovori  s prorektorom prof. Martinom.

Odjel za anglo-germanske i slavenske jezike pri  Filozofskom fakultetu u Padovi  ( Facolta' di Lettere e Filosofia, Dipartimento di lingue e letterature anglo-germanice e slave, Sezione di slavistica) i njegova voditeljica prof. Rosanna Benacchio iskazuju želju za suradnjom s riječkim lingvistima. Pregovori s njom se odvijaju u pravcu utrđivanja konkretnih projekata.