Prvi natječaji u sklopu programa Obzor 2020.

Dana 12. prosinca 2013. Europska komisija objavit će prve natječaje za novi europski program financiranja za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (eng. Horizon 2020).
Rokovi za podnošenje zahtjeva bit će različiti. Očekuje se da će natječaji pokriti energetsku učinkovitost, konkurentnu energiju niskog CO2 te pametne gradove i općine.

Aktivnosti se protežu od istraživanja do tržišta, uključujući i aktivnosti koje grade na iskustvu prethodnog programa Inteligentna energija Europe u olakšavanju širenja na tržište energetskih tehnologija i usluga, poticanja socijalne inovacije i ubrzavanju troškovno učinkovite provedbe energetske politike Unije.

Nacrti radnih programa Obzora 2020. dostupni su na sljedećoj poveznici.