Izmjene i dopune natječaja
Četvrtak, 28.11.2013.

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2013. godinu (KLASA: 402-01/13-01/92; URBROJ: 2170-57-06-13-2, od 27. studenoga 2013. godine) u tekstu Natječaja u odjeljku koji definira nositelja potpore te sastav osnovnih istraživačkih timova pored znanstveno-nastavnog, odnosno umjetničko-nastavnog zvanja dodalo se i nastavno zvanje te professor emeritus.
 

 

Tekst natječaja s dopunama možete preuzeti OVDJE.

Tekst s pojašnjenjima uz tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.