Programi područja obrazovanja, mladih, sporta: poziv za stručnjake
Europska komisija poziva stručnjake iz područja obrazovanja, mladih, sporta, građanstva, audiovizualne proizvodnje i kulture da se prijave i tako dobiju priliku biti izabrani kao neovisni stručnjaci za nove programe: Kreativna Europa, Erasmus+, Europa za građane i EU Aid Volunteers.

Na mrežnim stranicama može se pregledati uvjete za prijavu i izvršiti prijavu, a registrirani stručnjaci mogu osvježiti svoj profil.