Partnerske konzultacije: Prijedlog strategije i prioriteta ulaganja za buduće programe iz Strukturnih fondova 2014-2020
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelo zaduženo za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme plansko-programskih dokumenata za navedeno razdoblje, poziva sve zainteresirane dionike na sudjelovanje u partnerskim konzultacijama, to jest na davanje komentara na prijedlog strategije i prioriteta ulaganja za buduće programe koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. godine.
Prijedlog strategije i prioriteta ulaganja rezultat su opsežne pripreme i angažmana različitih dionika koji su uključeni u sam postupak programiranja kroz rad Tematskih radnih skupina. U Konzultacijskom dokumentu sažeto su predstavljeni prijedlozi strategije i područja ulaganja te se stavljaju na razmatranje ključne pretpostavke vezano uz problematiku pojedinih sektora (trenutno stanje, gdje želimo biti u budućnosti – ciljevi, što i na koji način trebamo učiniti kako bismo ostvarili željene ciljeve i promjene – ključne aktivnosti i/ili glavna područja djelovanja i ulaganja).

Prijedlozi za ulaganja iz strukturnih i investicijskih fondova pripremljeni su sukladno zakonodavnim prijedlozima za Kohezijsku politiku i Zajedničkom strateškom okviru poštujući zajedničke europske ciljeve strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.
 
Zainteresirani dionici pozivaju se da svoje mišljenje na prijedlog strategije i područja ulaganja za razdoblje 2014.-2020. godine dostave u obliku ispunjenog Konzultacijskog obrasca, poštom ili na e-mail adresu navedenu u Konzultacijskom dokumentu do 20. siječnja 2014. godine objavljenim na mrežnim stranicama