Erasmus + program
Utorak, 10.12.2013.

 

utorak, 10. prosinca 2013.

 

Sveučilište u Rijeci je u travnju 2013. podnijelo prijavu Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu na natječaj za ''Erasmus povelju za visoko obrazovanje'' za razdoblje 2014. - 2020. Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu. Sudjelovanjem u Erasmus+ programu Sveučilište u Rijeci će biti u mogućnosti iskoristiti 2,5 do 3 milijuna eura u svrhu razmjene studenata i osoblja kroz sedmogodišnje razdoblje trajanja programa. Sveučilište u Rijeci raspisat će nove Erasmus natječaje u ožujku 2014.

 Sva visoka učilišta koja trenutno imaju važeću Erasmus sveučilišnu povelju trebala su se prijaviti na Natječaj ukoliko žele sudjelovati u aktivnostima novog programa Erasmus+ u razdoblju 2014. - 2020.
 Obavijest o rezultatima Natječaja objavljenja je na mrežnim stranicama Europske komisije.

Erasmus+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).

Kroz program Erasmus u prethodnih 5 godina više od 360 studenta Sveučilišta u Rijeci provelo  je studijski boravak ili stručnu praksu na visokoškolskim institucijama  i organizacijama u zemljama članicama Europske unije. Također, 78 članova nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta ostvarilo je mobilnost u vidu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja na partnerskim institucijama.

Sveučilište u Rijeci je u 3 godine punopravnog sudjelovanja u svim aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje ugostilo više od 150 studenata i 50 članova  nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmusa.