Kreativna Europa: objava prvih poziva
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je u sklopu programa Kreativna Europa natječaje za potprograme Kultura i MEDIA.  
   
Potpora europskim projektima suradnje
Potpora projektima književnih prijevoda
Potpora europskim mrežama   
Potpora europskim platformama
Potpora za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata
Potpora za televizijsko prikazivanje
Potpora za selektivnu distribuciju
Potpora za festivale
 
Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske), kojima se zainteresirani mogu obratiti sa svim pitanjima vezanim uz sudjelovanje u potprogramima.