Objava natječaja Kreativna Europa
Ponedjeljak, 16.12.2013.

 

ponedjeljak, 16. prosinca 2013.


Objavljeni su prvi pozivi na prijavu projektnih prijedloga u sklopu programa Kreativna Europa, koji će poduprijeti europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaje za potprograme Kultura i MEDIA, koji su sada dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa, a kojeg je Europski parlament usvojio 19. studenog 2013.

 
SLIJEDITE LINK: 

pozivi na prijavu projektnih prijedloga u sklopu Kreativne Europe