''Priznanje velikom životnom uspjehu'', Novi list, 14. 12. 2013.
 
UČITELJSKI FAKULTET NOVA GENERACIJA PROSVJETARA
Priznanje velikom životnom uspjehu
Ova svečanost je dokaz da zajednički napori mladih ljudi, uz ujedinjene snage na sveučilištu i adekvatnu podršku okruženja u kome živimo i radimo, donose rezultate kojima se svi možemo ponositi

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ
 
Nova generacija odgajatelja i učitelja  * Foto: S. JEŽINARIJEKA » Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci jučer je promovirao novu generaciju odgajatelja i učitelja, a kako je istaknula njihova dekanica prof. dr. Jasna Krstović, jučerašnjim danom i svečanim činom promocije odaje se priznanje njihovom velikom životnom uspjehu. 
    
Osobni ponos

– Ova svečanost je dokaz da zajednički napori mladih ljudi, ujedinjene snage nas na sveučilištu, uz adekvatnu podršku okruženja u kome živimo i radimo, donose rezultate kojima se svi možemo ponostiti. Može li biti više razloga za osobni ponos svakog od vas, za naše veće profesionalno zadovoljstvo, od ove svečanosti? Svakako da ne može, kazala je dekanica. 
    Svečanim činom promocije diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja završili su: Akvilina Čamber Tambolaš, Ingrid Čavić, Marina Dojder, Josipa Dolibašić, Barbara Drezga, Ana Dundović, Mirela Jančić Komljen, Jelena Jelić, Vanja Jergović, Snežana Karadža, Kristina Kordić, Martina Košeto, Ana Košković, Adriana Kučić, Barbara Letić Mujačić, Klaudia Maras, Kristina Martić, Danica Miočić Zoričić, Anna Novak, Karmen Pavlic, Melita Pergar, Katarina Pleše, Lorena Pliško-Seferagić, Sandra Polić Živković, Marija Preka, Olivera Stojanović, Adriana Tibljaš, Sanja Unković, Eleni Vujović, Karla Zorović i Bonita Žagar Kavran, dok su preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja završili: Gabriela Baumgartner, Agata Begić, Maja Bosanac, Ana Bošnjak, Martina Bošnjaković, Erika Brkanac, Ana Crnić, Mia Čuljak, Ana Horvat, Tanja Hrvatin, Renata Josipović, Martina Klarić, Mirela Knežević, Marija Krsnik, Kristina Laginja, Marija Lončar, Iva Lujić, Ivona Margetić, Jelena Milošević, Marcella Miljanović, Irena Peloza, Martina Pribanić, Lara Resman, Andrea Romanić, Natali Ružić, Romina Srok, Sindi Starešina, Dajana Stjepanović, Kristina Štefanek, Nikolina Tadić, Vedrana Trnka, Sandra Vuković, Tina Zoretić i Tijana Zoričić, a stručni studij Predškolskog odgoja završili su: Maja Baričević, Kristina Erceg, Sandra Mataija Sumić, Ema Matković i Ozana Pavlović. 
    
Integrirani studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij završili su: Leonarda Ban, Ana Belavić, Ana Bobić, Kristina Božić, Sanja Branišelj, Dajana Ćukušić, Antonia Ćurić, Iva Flajsig, Maja Furlan, Matea Galić, Ivana Geček, Dragica Glad Dožaić, Aldena Halilović, Matea Han Radan, Ana Japundžić, Adriana Jelovčić, Helena Karabaić, Marta Kolombo, Kristina Konjić, Tea Kraljić, Ivana Majer, Matija Malatestinić, Ana Matušan, Ana Milković, Milena Nastić, Merima Osmanović, Vlatka Oštarić, Tea Pavlović, Sandra Pecorari, Ana Pećar, Ana Peranić, Sandra Perger, Slavica Perković, Lara Pleše, Maja Sanković, Romana Sladić, Dragana Spasevska, Helena Šipušić, Doris Škapul, Marija Tomić, Ena Trgovčić, Sandra Vagaja, Petra Valenčić, Maja Vrtodušić, Kristina Zbašnik, Ana Znaor, Edita Zukić, Ivana Žeželj, Kasandra Živković i Kristina Bičanić.