Normativni aktiOPĆI AKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI I NJEGOVIH SASTAVNICA


Statut Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 4. studenog 2016.)

Statut Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 4. studenog 2016.) - format pogodan za pretraživanje

Statut Akademije primijenjenih umjetnosti (pročišćeni tekst od 11. ožujka 2014.)

Statut Ekonomskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 16. travnja 2014.)

Statut Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (prošišćeni tekst od 30. listopada 2015.)

Statut Filozofskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 7. studenoga 2013.)

Statut Građevinskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 31. listopada 2017.)

Statut Medicinskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 28. rujna 2010.)

Statut Pomorskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 21. srpnja 2014.)

Statut Pravnoga fakulteta (pročišćeni tekst od 27. veljače 2014.)

Statut Tehničkoga fakulteta (25. srpnja 2008.)

Statut Učiteljskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 29. veljače 2012.)

Pravilnik Odjela za biotehnologiju (pročišćeni tekst od 4. veljače 2015.)

Pravilnik Odjela za fiziku (pročišćeni tekst od 24. prosinca 2014.)

Pravilnik Odjela za informatiku (pročišćeni tekst od 24.prosinca 2014.)

Pravilnik Odjela za matematiku (pročišćeni tekst od 24. prosinca 2014.)

Statut Studentskoga centra Rijeka (pročišćeni tekst od 21. rujna 2011.)


Statut Sveučilišne knjižnice Rijeka (pročišćeni tekst od 9. studenog 2011.)

STUDIJI


Pravilnik o studijima (pročišćeni tekst od 15. veljače 2015.)

Pravilnik o akreditiranju studijskih programa (pročišćeni tekst od 14. svibnja 2015.)

Odluka o Naputku o postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa (22. srpnja 2014.)

Pravilnik o izradi i opremanju doktorskih radova Sveučilišta u Rijeci (15. svibnja 2013.)

Pravilnik o obliku diplome i sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrde i uvjerenja (pročišćeni tekst od 26. siječnja 2015.)

Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju (24. ožujka 2015.)
STUDENTI


Odluka o proglašenju Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama - lipanj 2007.


Statut Studentskog zbora – studeni 2008.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora – ožujak 2014.


Pravilnik za provedbu studentskih izbora - travanj 2016.

Napomena: Svi ostali dokumenti vezani uz provedbu studentskih izbora dostupni su na http://sz-ri.com/izbori-2016/

Pravilnik o financiranju rada Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija – prosinac 2010.

Odluka o izmjeni  Pravilnika o financiranju rada Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija (prosinac 2011.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata (29. listopada 2014.)

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija (8. srpnja 2008.)

Pravilnik o kreditiranju studenata (pročišćeni tekst od 4. svibnja 2016.)

Pravilnik o dodjeli stipendija za izvrsnost (6. veljače 2015.)

Pravilnik o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda ''Aleksandar Abramov'' (pročišćeni tekst od 22. prosinca 2017.)

 

 

ZNANSTVENO – NASTAVNA, NASTAVNA I STRUČNA DJELATNOST


Pravilnik o postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu  u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015.)

Pravilnik o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko–nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima (29. travnja 2014.)

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora (16. rujna 2014.)

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele naziva znanstvene, znanstveno – nastave i nastavne baze Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 30. siječnja 2017.)

 


KVALITETA I E –UČENJE


Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete (27. ožujka 2013.)

Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolje e-kolegij (12. svibnja 2009.)

Pravilnik o dodjeli financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija (19. svibnja 2011.)

 


IZDAVAČKA DJELATNOST


Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (pročišćeni tekst od 18. svibnja 2015.)

Odluka o usvajanju izdavačkog standarda (17. prosinca 2013.)


Odluka o usvajanju standarda za izradu e-udžbenika (17. prosinca 2013.)

 

OSTALO


Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci (listopad 2006.)

Odluka o izmjenama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci – studeni 2011.

Poslovnik o radu Senata (pročišćeni tekst od 11. svibnja 2015.)

Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata, nastavnika i drugog osoblja u okviru ERASMUS programa – siječanj 2012.

Pravilnik o gospodarenju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Rijeci (26. svibnja 2010.)

Pravilnik o dodjeljivanju elektroničkih identiteta i informacijskom održavanju imenika elektorničkih identiteta (31. srpnja 2014.)

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava (24. veljače 2015.)

Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika (6. listopada 2008.)

Pravilnik o radu (24. travnja 2015.)

Pravilnik o kreditiranju zaposlenika (pročišćeni tekst od 16. lipnja 2015.)

Pravilnik o udrugama i neformalnim oblicima udruživanja (18. rujna 2012.)

Pravilnik o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave Sveučilišta u Rijeci (30. srpnja 2014.)

Pravilnik o nagradama i priznanjima (27. studenog 2007.)

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturanog gradiva Sveučilišta s posebnim popisom (13. veljače 2017.)

Pravilnik o korištenju i održavanju opreme pribavljene bespovratnim sredstvima europskih fondova (8. svibnja 2015.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci (1. veljače 2018.)FINANCIJSKO POSLOVANJE


Pravilnik o financijskom poslovanju Sveučilišta u Rijeci (24. veljače 2015.)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji na Sveučilištu u Rijeci (17. listopada 2017.)

Strategija upravljanja rizicima Sveučilišta u Rijeci (17. listopada 2017.)