''Lučin: Čekamo 19 milijuna eura'', Novi list, 19. 12. 2013.

BLAGDANSKI PRIJEM
SVEUČILIŠTE U RIJECI

 
 
* Foto: S. JEŽINA            RIJEKA » Sveučilište u Rijeci ove je godine na listi od 500 sveučilišta po znanstvenoj produktivnosti u Europi zauzelo 448. mjesto, a u godinama koje predstoje očekuje nas borba za pozicioniranje između 200. i 300. mjesta – istaknuo je na tradicionalnom blagdanskom primanju za nagrađene znanstvenike, umjetnike i studente rektor prof. dr. Pero Lučin.
    – Nalazimo se pred realizacijom europskog projekta čija je vrijednost 19 milijuna eura. Ta će se sredstva utrošiti za nabavku opreme, a kada bi zbrojili sve ono što smo do sada na Sveučilištu kupili ne bismo došli do tog iznosa, kazao je rektor.
    Rektor je u sklopu svečanosti podijelio i spomenice u povodu 40 godina Sveučilišta koje su dobili: Krešimir Pavelić, D
Zahvale i studentima
   
    Dodijeljene su i zahvalnice studentima, a dobili su ih: Ivan Pribanić, Ivan Žigo, Nina Čeh, Adi Franković, Toni Žufić, Vedran Rosandić, Petra Svetić, Dejan Aleksić, Željana Knežević, Luka Matacin i Borka Frančišković. Za timska studentska ostvarenja zahvalnice su dobili članovi ženskog tima u mornarskom veslanju Pomorskog fakulteta: Patricia Dragičević, Damira Omanović, Nina Kokorović, Lejla Ajanović, Darija Uremović, Ana-Marija Pocedić, Silvana Buneta, Marijana Užarević, Kristina Juričić, Patrizia Tuzlak, Ilena Papić, Valerija Hudeček, Barbara Glažar i Aldo Mavrović s voditeljicom Sanjom Vučurević te članovi muškog tima: Stefan Lenardić, Marko Durut, Igor Ferenčina, Sanjin Sušanj, Sven Hager, Aldo Mavrović, Ivan Bošković, Karlo Bukša, Tihomir Rubil, Ivan Balać, Vjekoslav Magazin, Benjamin Mihaljec, Mirel Mujić, Ennio Babić i voditelj Andrej Danyi.
ubravka Kotnik Karuza, Marija Marinović i Dean Crnković, dok su zahvalnice za ovogodišnja postignuća dobili: Stipan Jonjić, Vladimir Đuro Degan, Boran Berčić, Nevenka Ožanić, Iva Lukežić, Jonatan Lerga, Milivoj Čop, Nikola Petković, Vera Vlahović Palčevski, Roberto Žigulić, Vladimir Parpura, Vasil Tocinovski, Igor Kardum, Domagoj Švegar, Miljenko Uravić, Domagoj Lanc, Emilija Duparova, Dijana Detel, Adrijana Martinović, Vedran Kirinčić, Melinda Kostelac, Vidoje Vujić, Juraj Šimunić, Ivan Marović, Jasminka Ledić, Zoran Sušanj, Marina Vicelja Matijašić, Nina Kudiš, Hrvoje Urumović, Albino Redžić, Viktor Moretti i Ivana Godnič. (I. Š. K.)