Prijave za pripravnički staž u Europskoj komisiji

Područni ured Glavne uprave za pismeno prevođenje Europske komisije obavještava da su od 6. siječnja 2014. godine otvorene prijave za pripravnička mjesta u Europskoj komisiji, uključujući Glavnu upravu za pismeno prevođenje.

Pripravnički staž u Europskoj komisiji traje pet mjeseci, a do kraja siječnja se zaprimaju prijave za stažiranja koja počinju u listopadu 2014. Prijaviti se mogu osobe koje imaju najmanje trogodišnju fakultetsku diplomu te uz materinski dobro govore još dva službena jezika Europske unije.

Prijave su moguće isključivo putem sljedeće mrežne stranice gdje su ujedno dostupne i sve ostale informacije.