''Pomorski fakultet kreće u nadogradnju zgrade iz 1900.'', Novi list, 15. 1. 2014.

NEĆE U KAMPUS
RIJEČKA NAUTIKA PLANIRA TEMELJITU REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE ZGRADE, VRIJEDNU IZMEĐU OSAM I DESET MILIJUNA EURA


PO ŠVEDSKOM RECEPTU

Pomorski fakultet kreće u nadogradnju zgrade iz 1900.Prema projektu arhitekta Vladija Bralića, nadogradnjom će fakultet dobiti amfiteatralnu dvoranu s 250 sjedećih mjesta, 16 novih predavaonica, dvorane za navigacijsku simulaciju, ali i novu biblioteku, sportsku dvoranu sa stotinu sjedećih mjesta, kao i podzemnu garažu s 82 parkirna mjesta na dvije razine

Andrej PETRAK
 
Novoizgrađeni dio trebao bi se uklopiti među okolne zgrade s početka prošlog stoljećaRIJEKA » Pomorski fakultet u Rijeci po uzoru na svoj švedski pandan World Maritime University u Stockholmu, kreće u projekt rekonstrukcije i nadogradnje postojeće zgrade, izgrađene još 1900. godine, kojim će dobiti dvostruko veće prostorne kapacitete, a cijela investicija procjenjuje se na osam do deset milijuna eura. Proširenjem i nadogradnjom postojećeg objekta, Pomorski fakultet dobit će amfiteatralnu dvoranu s galerijom površine 540 četvornih metara, s 250 sjedećih mjesta, koja će moći poslužiti i za održavanje kongresa, ali i 16 novih predavaonica površine od 70 do 140 četvornih metara, čime će broj predavaonica biti povećan na njih trideset, te dvorane za navigacijsku simulaciju. Projektom riječkog Arhitektonsko-građevinskog ateljea Vladija Bralića predviđena je i nova biblioteka površine 250 četvornih metara, te izgradnja sportske dvorane kapaciteta stotinu sjedećih mjesta, sa zatvorenim igralištem dimenzija 20x30 metara, koja će služiti studentima, ali i lokalnoj zajednici, točnije sportskim udrugama i klubovima. Podzemna garaža površine od 2.080 kvadrata raspolagat će s 82 parkirna mjesta na dvije razine.
    – Svi najpoznatiji svjetski pomorski fakulteti u New Yorku, Istanbulu, Gdyniji, Terschellingu i Stockholmu smješteni su u centru grada u neposrednoj blizini mora. World Maritime University u Stockholmu nadogradio je moderni dio svojih prostora na povijesnu zgradu Lučke uprave. Naše Fakultetsko vijeće prošle je godine odlučilo da ćemo jednako tako krenuti u rekonstrukciju i nadogradnju postojeće zgrade, izgrađene još 1900. godine. Novi dio zgrade bit će ultramoderno izgrađen, a ujedno lijepo uklopljen sa starim objektom, koji je pod konzervatorskom zaštitom, najavljuje dekan Pomorskog fakulteta u Rijeci prof. dr. Serđo Kos.
    Dodaje da je fakultet obavio razgovore s Gradom Rijekom i Mjesnim odborom Brajda-Dolac i dobio sve potrebne suglasnosti.
    – Gradonačelnik se suglasio s našim projektom i trenutno smo u fazi pred izdavanje lokacijske dozvole, što je preduvjet za uspješnu aplikaciju projekta na Europski fond za regionalni razvoj, u čemu imamo punu podršku Sveučilišta, kaže prof. dr. Kos.
   
Sportska dvorana

Pročelnik gradskog Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca ističe da Grad želi da projekt Pomorskog fakulteta dođe do realizacije.
    – Grad je u tom smislu napravio veliku gestu, jer dio budućeg kompleksa razvija se u dijelu gradskog parka, odnosno igrališta poznatog kao »Nafta«, prekrivenog »balonom«. Složili smo se s namjerama fakulteta uz uvjet očuvanja sportskih sadržaja na toj lokaciji, a adekvatno rješenje pronađeno je u izgradnji sportske dvorane koja će, osim studentima, služiti i građanima ovog grada, odnosno sportskim udrugama i klubovima. Nakon što fakultet ishoduje lokacijsku dozvolu, krenut će procedura za dobivanje prava građenja na tom području, objašnjava Škunca.
    Vladi Bralić iz riječkog Arhitektonsko-građevinskog ateljea kaže da se temeljna koncepcija oblikovanja restaurirane zgrade baz
Pomireni razni interesi
   
    Srđan Škunca ocijenio je da su svi uključeni, fakultet, projektanti i Grad, u godinu dana obavili velik posao. – Pomirili smo javni interes koji Grad ima, zahtjeve konzervatora, interes Mjesnog odbora i njihove potrebe, te interese i potrebe samog fakulteta. Projektanti su dobili složen i težak zadatak, a uspješno su pomirili i ujednačili stari i novi objekt, kaže Škunca. 
   
Tri minute od Korza, četiri od mora
   
    Dr. Axel Luttenberger s Pomorskog fakulteta ističe da će ovim zahvatom fakultet dobiti dvostruku korisnu površinu, ali i da će grad dobiti vrijedan objekt u neposrednom centru, na tri minute hoda od Korza, a četiri minute hoda od mora. – Mislim da će sam centar grada živnuti, jer će studentska populacija koristiti sve sadržaje gradskog centra, ne samo Pomorskog fakulteta, kaže Luttenberger.
ira na urbanističkoj zamisli dovršetka izgradnje urbane cjeline riječkog gradskog bloka iz 19. stoljeća.
    – Najstariji dio Pomorskog fakulteta sagrađen je 1900. godine prema mađarskom programu o razvoju školstva u Rijeci i projektu mađarskog arhitekta Alpara Ignaza za potrebe ondašnje Trgovačke akademije. Zgrada je izgrađena u stilu visokorenesansnog eklekticizma, a naknadno je građevini pridodana novija zgrada prema prilaznom putu i obližnjem parku. Jedina preostala neizgrađena parcela je u gradskom vlasništvu i pruža se na sjeveroistočnoj strani prema Ulici Slaviše Vajnera Čiče. Riječ je o starom igralištu »Nafta«. Nikada urbanistički taj dio grada nije bio dovršen. Na toj površini zamišljena je arhitektonska interpolacija suvremene zgrade proširenog fakulteta, koju je ipak potrebno prilagoditi određenim ograničenjima koje proizlaze iz postojećeg urbanog konteksta, objašnjava Bralić i dodaje da arhitektonsko rješenje slijedi jedan od temeljnih teorijskih postulata suvremene arhitekture, koji zastupa stajalište kako je unutar povijesno izgrađene gradske strukture moguće projektirati i graditi na način svog vremena.
   
Krovne terase

– Zaključeno je kako interpolirana zgrada proširenog fakulteta ne bi smjela biti ni prevelika, niti gola ili stereogeometrijski primitivna. Stoga, zgrada je oblikovana sa stupnjevanjem volumena kako bi se interpolirani korpus u što većoj mjeri približio važećim prostornim odnosima gradskog bloka i šireg područja. Pročelja su ostakljena s većim elementima i posebnom zaštitom od sunca primjenom kliznih lamela/sjenila. Linija pročelja prema gradskim ulicama prati liniju građevinskog pravca bloka, a prema fakultetskom dvorištu položena je u određenim ritmičkim pomacima te predstavlja trodimenzionalnu strukturu. Istočno pročelje sadrži element prolaza, odnosno prodora, kroz zgradu kako bi se javna gradska površina na svojevrsni način proširila unutar bloka prema fakultetskom trgu. Značajan element oblikovanja zgrade predstavljaju krovne terase u funkciji izlaska nastavnika i studenata na otvoreni prostor, kaže Bralić.
    Dekan Serđo Kos oduševljen je što su projektanti uspjeli očuvati duh prostora i ostvariti simbiozu »starog «i »novog«.
    – Ostvarit ćemo svoj iskorak u budućnost. Naš posao je stvarati kadrove ne za danas, već za dvadeset godina unaprijed. Imamo ugled u svijetu baš zahvaljujući našoj velikoj tradiciji, koju vučemo još iz 1866. godine, kaže prof. dr. Kos.