''Otvorili sve laboratorije i praktikume'', Novi list, 16. 1. 2014.

SVEUČILIŠTE U RIJECI
JUČER ODRŽAN PRVI SAMOSTALNI DAN OTVORENIH VRATA ODJELA ZA FIZIKU

 
Otvorili sve laboratorije i praktikume
 
 
Upriličena je i izložba Smiješna strana fizike   * Foto: R. BRMALJRIJEKA » Sveučilište u Rijeci organiziralo je jučer Dan otvorenih vrata Odjela za fiziku. U zgradi sveučilišnih odjela u Kampusu sveučilišta u Rijeci za posjetitelje je organizirano razgledavanje svih laboratorija i praktikuma. U sklopu Dana otvorenih vrata Odjela za Fiziku ljubitelji ove nauke, a bilo je tu organiziranih posjeta učenika osnovnih i srednjih škola, pa i individualnih, mogli su izbliza gledati pokuse u laboratorijima, vježbe u praktikumima, sudjelovati u »znanstvenoj pričaonici« i pogledati izložbu pod nazivom »Smiješne strane fizike«.
    U »znanstvenoj pričaonici« sudjelovali su i teorijski, i astrofizičari, i, dakako, studenti koji su uvelike pridonijeli realizaciji ovoga projekta, koji je ove godine prvi put održan samostalno za Odjel fizike, jer su ranijih godina »vrata bila otvorena« za sve odjele.
    – Zainteresirane provodimo kroz sve laboratorije – za elementarnu mikroanalizu, za fiziku površina i materijala, kroz laboratorij za optičku spektrometriju i laboratorij za kemijsku pripremu uzoraka. Ove godine ujedno obilježavamo i 50. obljetnicu nastavničkog smjera fizike u Rijeci i 1.650 diplomiranih fizičara, a sada imamo i inženjerski smjer, kaže predsjednica organizacijskog odbora Dana otvorenih vrata Odjela za fiziku dr. Magda Mandić.

B. SAVIĆ