Posjet Sveučilištu u Leuvenu
Prof. dr. sc. Zdravko Lenac (pomoćnik rektora za projekte i inovacije), Nataša Jakominić Marot (voditeljica Centra za EU projekte) i Anita Klanac (voditeljica Ureda za transfer tehnologije) sudjelovali su u razdoblju od 18-21.05 2010. godine na radionicama na temu inovacija, projekata i transfera tehnologije u okviru OPUS projekta na Sveučilištu u Leuvenu (Belgija).
Ujedno su posjetili i Ured hrvatskih regija u Bruxellesu gdje su dogovorili konkretnu suradnju u obliku pomoći oko traženja partnera za CIP projekte koji su trenutno u pripremi, te dogovorili ostale oblike konkretne suradnje u prijavi projekata EU.