''Promovirana 53 diplomirana pravnika'', Novi list, 25. 1. 2014.

NOVA GENERACIJA DIPLOMANATA
SVEČANOST NA RIJEČKOM PRAVNOM FAKULTETU


Promovirana 53 diplomirana pravnika

 
 
Promocija diplomiranih pravnika – svečanost za cijeli život   * Foto: I. TOMIĆRIJEKA Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci jučer je održana svečana promocija diplomiranih pravnika, a novu generaciju diplomanata čini 53 završenih studenata. Zvanje diplomirani pravnik stekli su Ana Bartoniček, Vanja Doboviček, Senita Hopovac, Mirsada Dilji, Igor Verbanac, Kristina Šporčić, Barbara Prelec, Nina Predović, Tomislav Njegovan, Dijana Kapović, Marijana Grgurević, Ana Berić Pavičić, Sanja Herljević, Tena Velimirović, Marina Butorac, Larisa Juretić, Anja Pipan, Mirjana Jurišić, Tedi Besedić, Saša Medaković, Tihana Bačev, Lea Džodan, Wanda Svrakić, Dajana Banko, Đurđica Vujnović, Tea Maljković, Marija Sarić, Maja Paver, Maja Samsa, Marko Biljan Žic, Ante Sjauš, Martina Radolović Martinčić, Marina Žunić Grbčić, Mia Medjedović, Marijana Sjauš, Nina Ceccolini, Sandra Šimunić, Dalibor Šikić, Ivan Janeš, Martina Čulig, Sandra Pajković, Tomislav Vrkić, Jasminka Blažičko, Dan Lovrović, Jelena Dobrojević, Mirela Marot, Ivana Pintar, Ana Businello Vučak, Petra Radović, Snježana Katušić, Maja Grabrović, Tanja Kruneš i Žarko Katalinić. (I.Š.K.)