Novi dekan Tehničkog fakulteta
Utorak, 01.06.2010.
Fakultetsko vijeće Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25. svibnja 2010.  za novog dekana izabralo je prof. dr. Gorana Turkalja koji će dekansku funkciju preuzeti početkom nove akademske godine na mandatno razdoblje od tri godine. U prvom krugu glasanja novoizabrani dekan je dobio 30 glasova, a imao je tri protukandidata: prof. dr. sc. Senku Mačešić, prof. dr. sc. Vladimira Medicu te dr. sc. Sašu Zeleniku, izv. prof. U drugi krug uz prof. dr. sc. Turkalja ušla je prof. dr. sc. Mačešić, a odnos glasova nakon glasanja bio je 42:31.

Životopis prof. dr. sc. Gorana Turkalja.
Program rada za mandatno razdoblje 2010.-2013.