''Novi prvostupnici inženjeri strojarstva'', Novi list, 5. 2. 2014.

TEHNIČKI FAKULTET U RIJECI
ODRŽANA SVEČANA PROMOCIJA


Novi prvostupnici inženjeri strojarstva

 
 
 
* Foto: D. ŠKOMRLJRIJEKA » Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci jučer je održana svečana promocija nove generacije prvostupnika inženjera strojarstva. Čestitajući studentima na uspješno okončanom preddiplomskom studiju, dekan prof. dr. Goran Turkalj izrazio je uvjerenje da je fakultet studentima pružio mogućnost stjecanja adekvatnih inženjerskih znanja i vještina.
    – Vjerujem da ćete uspješno rješavati probleme na koje ćete nailaziti u profesionalnoj karijeri ili, pak, tijekom nastavka školovanja na našim diplomskim sveučilišnim studijima, kazao je dekan.
    Završetkom preddiplomskog studija strojarstva zvanje prvostupnik inženjer strojarstva stekli su: Sven Pizent, Siniša Rakinić, Marko Frankola, Luka Novak, Luka Lach, Dino Brnčić, Vanja Ubović, Milan Parenta, Robert Ljubek, Denis Falaš, Neven Bakač, Andrej Kožuharov, Maik Tolić, Mateo Slavić, Zoran Nikolić, Marko Topalović, Jasmin Smajić, Ivan Ćepić, Zoran Bilandžija, Ivica Batinić, Igor Knežević, Katarina Ivić, Vanja Gudek, Marko Petrić, Dino Turčić, Dean Delač, Jure Torić Jadrin, Matko Štokov, Josip Malinarić, Jure Galović, Mihael Kolčić, Dean Jurcan, Luka Grbčić, Stipe Vuletić, Marko Cvijović, Bože Lučin, Ana Tomasović, Vedran Buila, Ivan Šoić, Sandra Kvaternik, Tibor Pejić, Ivana Hreljac, Mateo Kirinčić, Fabian Bubanj, Tihomir Kramar, Neven Ždralić, Maja Borić, Ljubica Pavlović, Bojan Mrvoš, Dominik Burić, Ružica Anđelović, Domagoj Sedlar, Snježana Jevtić, Ivan Veljović, Katarina Kapš, Marko Karlovčan, Lovro Liverić, Renato Šare, Vanja Žigolić, Toni Juran, Ana Đuran i Davor Margan. (I. Š. K.)