RŠSS Senatu Sveučilišta podnio izvještaj o radu
Utorak, 01.06.2010.
Na 14. sjednici Senata Sveučilišta održanoj 18. svibnja u sklopu tematske točke podnesen je Izvještaj o nastanku, razvitku i radu Saveza, uz izdvajanje važnijih projekata, aktivnosti i uspjeha studenata Sveučilišta na studentskim natjecanjima. Saznaj više