''Doktorirala Emina Babarović'', Novi list, 12. 2. 2014.
 
MEDICINSKI FAKULTET

Doktorirala Emina Babarović

 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Povezanost izraženosti osteopontina i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta s angiogenim parametrima i njihova prognostička vrijednost u monoklonalnoj gamapatiji neodređenog značenja i multiplom mijelomu« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, grane patologija, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Emina Babarović. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Toni Valković, prof. dr. Damir Nemet, prof. dr. Ksenija Lučin i prof. dr. Nives Jonjić. (I. Š. K.)