''Promocija magistara sanitarnog inženjerstva'', Novi list, 12. 2. 2014.

MEDICINSKI FAKULTET

Promocija magistara sanitarnog inženjerstva

 
 
* Foto: S. JEŽINARIJEKA » Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci jučer je održana svečana promocija nove generacije magistara sanitarnog inženjerstva, a čestitajući studentima na uspješno okončanom studiju prodekanica prof. dr. Čedomila Milin istaknula je da se radi o događaju koji je od životnog značenja i predstavlja krunu njihove postignute vrijednosti. 
    Svečanim činom promocije zvanje magistar sanitarnog inženjerstva jučer su stekli: Drago Vincek, Iva Potočnjak, Ivana Grabovac, Iva Kruljac, Matija Široka, Dražen Pavasović, Marta Išić, Majda Modrić, Marina Okun, Nikolina Tomić, Jasmina Šerifović, Barbara Turković, Marta Žic, Ivana Čendak, Bojana Gržinčić, Mia Potočnjak, Josip Škara i Marta Telebar. (I. Š. K.)