''Petra Herceg završila specijalistički studij'', Novi list, 14. 2. 2014.

EKONOMSKI FAKULTET

Petra Herceg završila specijalistički studij
 
 
RIJEKA » Obranom završnog rada »Primjena internog marketinga u hotelijerstvu« na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci poslijediplomski specijalistički studij završila je Petra Herceg. Mentor pri izradi rada bio je prof. dr. Marcel Meler, a povjerenstvo za izradu rada činili su i prof. dr. Bruno Grbac te prof. dr. Ivan Frančišković. (I. Š. K.)