''Luka Dobrović završio specijalistički studij'', Novi list, 17. 2. 2014.

EKONOMSKI FAKULTET

Luka Dobrović završio specijalistički studij

 
 
 
RIJEKA » Obranom završnog rada »Uloga marketinga u razvoju sportskog turizma u Primorsko-goranskoj županiji« na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci poslijediplomski specijalistički studij završio je Luka Dobrović. Mentor pri izradi rada bio je prof. dr. Marcel Meler, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su i prof. dr. Ivan Frančišković te prof. dr. Bruno Grbac. (I. Š. K.)