''Senat osniva Centar za elektroničko nakladništvo'', Novi list, 19. 2. 2014.

SVEUČILIŠTE PODRŠKA IZDAVANJU e-KNJIGA

Senat osniva Centar za elektroničko nakladništvo
 
 
RIJEKA » Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici donio odluku o osnivanju Centra za elektroničko nakladništvo čime će se riješiti cjelokupni sustav metodologije izrade sveučilišnih udžbenika i izdanja. Prema pojašnjenju rektora prof. dr. Pere Lučina, Centar će biti logistička podrška za izdavanje e-knjiga, a trenutno se radi i na vizualnom identitetu sveučilišnih izdanja.
    – Krajnji je cilj projekt zaokružiti sveučilišnom nakladom, bilo da sami tiskamo knjige ili da tražimo partnera. Iz toga smo razloga pokrenuli i interdisciplinarni doktorski studij Izdavaštvo i mediji, a u planu je i osnivanje e-knjižnice. Ideja je da udžbenici budu interaktivni te da u sve većem broju budu dostupni u e-izdanju, istaknuo je rektor. (I. Š. K.)