Objavljeni natječaji za rektorove nagrade za volontera godine i studentski aktivizam

Rektor Sveučilišta u Rijeci svake akademske godine  nagrađuje studente koji su se istaknuli svojim volonterskim radom, kao i one koji su bili aktivno uključeni u rad studentskih udruga/organizacija i sveučilišnih tijela. Rektorove nagrade koje se dodjeljuju na temelju natječaja, sastoje se od priznanja i jednokranog novčanog iznosa od 1000,00 kn.
Pozivamo predlagatelje da se prijave na Natječaj za dodjelu rektorove nagrade "Student volonter godine" i Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za studentski aktivizam.
Krajnji rok za podnošenje prijava je
ponedjeljak, 31. ožujka 2014. godine.

Molimo predlagatelje da prilikom prijave na natječaje popune odgovoarajuće obrasce objavljene na mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci.  

Natječaj za dodjelu rektorove nagrade "Student volonter godine"
Obrazac za prijavu

Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za studentski aktivizam
Obrazac za prijavu