''Promovirana nova generacija magistara'', Novi list, 6. 3. 2014.

MEDICINSKI FAKULTET


Promovirana nova generacija magistara

 
 
 
  * Foto: R. BRMALJRIJEKA » Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci promovirana je nova generacija magistara organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu. Svečanim činom zvanje magistra organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu stekli su: Ivana Dabo, Aldina Pajić, Gordana Maričević, Anamaria Tusić, Edita Mustedanagić, Miodrag Radoš, Sebastian Badjuk, Lejla Bikić, Marko Ćuković, Majda Hasanović, Martina Brkljača, Martina Jurlina, Kristina Kamenar, Maja Lončarić, Ivana Parić, Nataša Skelin, Marina Majoli, Andrea Marmilić, Katarina Juras, Vanna Jukica, Kristina Vukušić, Marija Karlović, Matea Matahlija i Suzana Starčević. (I. Š. K.)