ODRŽAN NACIONALNI DAN ASPERA-e U HRVATSKOJ
 Nacionalna zaklada za znanost kao članica europske mreže ASPERA,  27. svibnja 2010. godine organizirala je Nacionalni dan ASPERA-e u Hrvatskoj, u prostorijama NZZ-a u Opatiji.

ASPERA (AstroParticle ERAnet) je europska mreža sastavljena od dvadesetak europskih nacionalnih ustanova koje koordiniraju i financiraju istraživačke projekte na području astročestične fizike, a cilj joj je poticanje razvoja ovog novog multidisciplinarnog područja.

Mreža je započela s radom u lipnju 2006. godine, u okviru programa FP6 koji financira Europska komisija. Prva faza rada (sada nazvana ASPERA-1), tijekom koje je Nacionalna zaklada za znanost postala pridruženom članicom, završila je 30. lipnja 2009. godine. Nova faza projekta - ASPERA 2, sada u sklopu programa FP7, započela je 1. srpnja 2009. godine.