''Doktorirao Paulo Šćulac'', Novi list, 8. 3. 2014.

GRAĐEVINSKI FAKULTET


Doktorirao Paulo Šćulac
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Modeliranje monotono opterećenih ravninskih armiranobetonskih greda s praćenjem razvoja poprečnih pukotina ugrađenih u slojevite gredne konačne elemente« akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničke znanosti, znanstvenoga polja građevinarstvo, znanstvene grane nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Paulo Šćulac. Povjerenstvo za obranu disertacije činili su prof. dr. Nenad Bićanić, izv. prof. dr. Adriana Bjelanović, izv. prof. dr. Sebastjan Bratina s Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo te doc. dr. Davor Grandić i prof. dr. Joško Ožbolt. (I.Š.K.)