Obzor 2020. Zajednički istraživački centar: objavljen radni program.
Radni program Zajedničkog istraživačkog centra (Joint Research Centre, JRC) za 2014.-2015. godinu je prvi radni program unutar programa. Obzor 2020. koji kroz šest klastera pokriva usklađenost s prioritetima EU kao što su: ekonomska i monetarna unija (EMU), tržište, rast, zapošljavanje i inovacije, smanjenje ugljičnog dioksida, poljoprivreda i sigurnost hrane, javno zdravstvo i nuklearna sigurnost  (EURATOM program).

Cilj radnog programa je pomoći u postizanju ekonomskog rasta i osmišljavanju poslova sa naglaskom na: izvrsnu znanost, industrijsko vodstvo i društvene izazove.

Više o JRC radnom programu 2014.-2015. možete pronaći na sljedećoj službenoj stranici.

Korisni dokumenti nalaze se na sljedećim poveznicama:
Commission decision on the Multi-Annual JRC Work Programme 2014-2015
Key Orientations for the JRC Work Programme 2014-2015
Detailed Work Plan for the JRC Work Programme 2014-2015