Održana 62. sjednica Senata
Utorak, 18.03.2014.

utorak, 18. ožujka 2014.
Danas, 18. ožujka 2014. održana je 62. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci, tematskog karaktera. Naime, članovi Senata raspravljali su o planu napredovanja i zapošljavanja na Sveučilištu u Rijeci, odnosno lancu napredovanja, prioritetima, procedurama te njihovoj provedbi. Nova sjednica zakazana je već za idući tjedan, a danas je, osim rasprave o navedenoj temi, prorektorica za investicije i razvoj prof. dr. sc. Nevenka Ožanić ukratko izvijestila o prihvaćanju financiranja dvaju projekata.

Sveučilištu u Rijeci odobreno je financiranje projekta ''Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci'' u iznosu od 100% traženih sredstava odnosno 180.182.048,91 Kn,. Financiranje projekta ''Centar za translacijsku medicinu – TransMedRi'' također je prihvaćeno i to u iznosu od 6.399.085,00 Kn.

Senat je potvrdio izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prof. dr. sc. Nenada Smokrovića s Filozofskog fakulteta. Potvrđeni su i izbori prof. dr. sc. Maje Trobok s Filozofskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Stipe Blaževića s Ekonomskog fakulteta u Rijeci i prof. dr. sc. Christiana Stipanovića s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na razdoblje od pet godina.
Donesen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci te su članovi Senata upoznati s Nacrtom Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci, koji će sutra biti stavljen na javnu raspravu.