Izmjena načina sudjelovanja fakulteta u programu Jean Monnet
Izvršna agencija EACEA odobrila je samostalne prijave za aktivnosti programa Jean Monnet od strane sastavnica Sveučilišta koje posjeduju pravnu osobnost.

Ukoliko to već nema, nakon registracije na Participant portalu sastavnice mogu dobiti PIC broj koji je nužan za sudjelovanje. Svaka sastavnica može imati samo jedan jedinstveni PIC broj.

Za registraciju na Participant portalu potrebno je ispuniti dva  obrasca kojima dokazuju svoju
pravnu  i financijsku osobnost.