''Nova generacija sestara i primalja'', Novi list, 22. 3. 2014.

PROMOCIJA
  SVEČANOST NA MEDICINSKOM FAKULTETU
 
 
 
* Foto: V. KARUZA            RIJEKA » Na Medicinskom fakultetu u Rijeci jučer je održana svečana promocija nove generacija studenata koji su završili stručne studije sestrinstva i primaljstva. Ukupno su promovirana 42 studenta, a stručni studij sestrinstva završili su: Romana Jakšić, Marina Gergelj, Anita Beg, Marija Brnelić, Katarina Sitar, Maja Vučković, Ivana Janžić, Ivana Šokčić, Patricija Perković, Jelena Ojurović, Kristina Kocijan, Ivana Jelenčić, Tamara Perković, Donna Golubić, Leana Frlin, Tina Antić, Anita Vugec, Marijana Rendulić, Maja Gržan, Martina Fičko, Afrodita Bajramoska, Karmen Faflja, Nina Debelić, Mateja Belan, Irena Sinovčević, Maja Hranjec, Maja Babić, Renata Mihajlović, Maja Ribar, Dragana Dragoslavić-Kolak, Jelena Kostelac, Anja Krkobabić, Valnea Vidović i Nikolina Uzelac, dok su stručni studij primaljstva završili: Marina Stanković, Mirjana Mate-Ellö, Sanja Švast, Silvija Würth, Mirvana Kalik, Karmen Cecarko Vidović, Olivera Ivezić i Diana Oštarić. (I.Š.K.)