Model European Union (MEU) Varšava 2014.
U organizaciji nevladine udruge Beta Polska u Varšavi se od 9. do 14. 05.2014. godine održava međunarodni skup pod nazivom Model European Union (MEU) Warsaw 2014.

Tijekom skupa osobe od 18 do 28 godina starosti simuliraju legislativne postupke tipične za Europsku Uniju preuzimanjem uloge zastupnika u Europskomparlamentu, članova Vijeća ministara odnosno novinara.

Više o međunarodnom skupu pogledajte ovdje.