Objava Natječaja za dodjelu rektorovih nagrada za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad
 
U cilju promicanja znanstvenoistraživačkog /umjetničkog rada studenata Sveučlišta u Rijeci raspisan je Natječaj za dodjelu tri rektorove nagrade studentima i studenticama  Sveučilišta u Rijeci za najbolje studentske stručne/znanstvene/umjetničke radove.

Pravo natjecanja imaju svi studenti i studentice
viših godina preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija i I. (prvih) i viših godina diplomskih sveučilišnih studija.

Rektor dodjeljuje:
a) jednu nagradu iz područja biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva
b) jednu nagradu iz područja prirodnih i tehničkih znanosti
c) jednu nagradu iz umjetničkog područja, društvenih i humanističkih znanosti.

Nagrada se sastoji od priznanja i novčanog iznosa od 1000,00 kn
.

Potpunu natječajnu dokumentaciju (popunjeni prijavni obrazac i popratne materijale) studenti dostavljaju osobno ili redovnom poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci "Prijava za Rektorovu nagradu za znanstveni/umjetnički rad", Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 23. travnja 2014. godine.

Natječaj
Prijavni obrazac