O baštini u Vijećnici
Ponedjeljak, 07.04.2014.

ponedjeljak, 7. travnja 2014.
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci poziva zainteresirane na predavanje izv. prof. dr. sc. Marijana Bradanovića Rijeka u prvoj polovici 18. stoljeća. Predavanje će biti održano u utorak 8. travnja 2014. godine s početkom u 19 sati u Vijećnici Grada Rijeke. Riječ je o prvom u nizu jednosatnih predavanja o riječkim spomenicima, a koja su dio programa O baštini u vijećnici, koji organizira Katedra za umjetnost ranog novog vijeka. Program sufinancira Grad Rijeka.