Natječaj za upise u 1. godinu studija
Petak, 18.04.2014.
  
 
petak, 18. travnja 2014.
Sukladno odluci Senata, Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te stručnih preddiplomskih studija u 2014. / 2015. akad. godini. Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s videomaterijalima i informacijama o studijskim programima koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci i na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici: http://smotra.uniri.hr.
Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr dostupne su informacije o studijskim programima i uvjetima upisa na studijske programe svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.