''Doktorirala Nives Radošević Quadranti'', Novi list, 10. 4. 2014.

MEDICINSKI FAKULTET

Doktorirala Nives Radošević Quadranti
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada pod naslovom »Utjecaj edukacijskih mjera na izvanbolničku i bolničku potrošnju antimikrobnih lijekova« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane klinička farmakologija s toksikologijom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Nives Radošević Quadranti. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada činili su: prof. dr. Jasenka Mršić Pelčić, prof. dr. Igor Francetić, prof. dr. Maja Abram i prof. dr. Vera Vlahović Palčevski. (I. Š. K.)