''Cilj - barem šezdeset doktorata godišnje'', Novi list, 16. 4. 2014.

SENAT STRATEGIJA SVEUČILIŠTA DO 2020.
 
 
RIJEKA » Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio je novu Strategiju razvoja za naredno šestogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine čiji su glavni ciljevi jačanje istraživačkog sveučilišta, jačanje uloge Sveučilišta u zajednici i inzistiranje na cjeloživotnom obrazovanju. Za šest godina riječko bi Sveučilište trebalo biti ustanova s visokom razinom znanstveno-istraživačkih aktivnosti, jer Strategija je fokusirana na znanstvene, umjetničke i inovacijske aktivnosti, a iako je Sveučilište po svim definicijama već istraživačko, razina koja se želi postići nije dovoljno visoka. U tom kontekstu cilj je imati barem šezdesetak doktorata godišnje iz svih područja, dvostruko više nego sada studenata doktorskih studija, kao i veći broj aktivnih mentora i komentora i veći broj objavljenih radova.
    Povećanje sportskih i kulturnih aktivnosti studenata također je dobilo strateško mjesto, a jedna od novosti je i aktivno uključivanje Sveučilišta u povećanje zapošljivosti studenata. U narednom periodu Sveučilište će posebnu pažnju usmjeriti na razvoj cjeloživotnog obrazovanja i osnivanje Centra za cjeloživotno učenje, kao i na ugrožene skupine studenata pod čime se podrazumijevaju studenti sa slabijim imovinskim statusom te invaliditetom, a posebno mjesto je dobila i promocija zdravlja kroz razvoj sveučilišnog sporta. (I. Š. K.)