''Predavanja za poduzetnike'', Novi list, 17. 4. 2014.

TJEDAN INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Predavanja za poduzetnike
 
 
RIJEKA » Povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci (Step Ri) u suradnji s Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci organizira niz kratkih predavanja na temu intelektualnog vlasništva. Tjedan intelektualnog vlasništva održat će se od 23. do 25. travnja, a predavanja su za polaznike besplatna. Namijenjena su predstavnicima malih i srednjih poduzeća te fizičkim osobama. U Stepu ističu da su od lipnja 2010. do siječnja ove godine oganizirali ukupno 87 edukacija s 1.850 polaznika, a polaznici su njihove edukacije ocijenili prosječnom ocjenom 4,7.
(I. Š. K.)