''Doktorirala Bojana Marković'', Novi list, 17. 4. 2014.

FILOZOFSKI FAKULTET

Doktorirala Bojana Marković
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička analiza)« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstvenog polja filologija, grane kroatistika na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju »Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika« na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Bojana Marković, znanstvena novakinja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Povjerenstvo za obranu rada činili su: dr. Amir Kapetanović i dr. Barbara Štebih Golub s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te prof. dr. Dijana Stolac s Filozofskog fakulteta.
(I. Š. K.)