''Doktorirala Perina Vukša Nahod'', 24. 4. 2014.


FILOZOFSKI FAKULTET

Doktorirala Perina Vukša Nahod

 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstvenog polja filologija, grane kroatistika na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju »Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika« na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Perina Vukša Nahod. Povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Silvana Vranić s Filozofskog fakulteta u Rijeci te dr. Željko Jozić i dr. Ivana Kurtović Budja s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. (I.Š.K.)